4 ساله شد

خوب شد که یادم انداختید. روحش شاد. روحشان شاد. پنج نفر از یه خانواده توی دو قبر کنار هم. گلزار که میرم به نیت فاطمه میرم. به اون پسره ی توی قبرستان می گم قبرشونو بشوره. بعد هم تا یاسین رو شروع می کنم به خوندن، اشکم شره می کنه. خیلی زود بود که برود. داشت دکترا می خواند.

سه شنبه 1397/03/22 ، ساعت 13:04

/ 0 نظر / 66 بازدید