تو هم بخوان با من

 "جانستان کابلستان"، صفحه 50:

تاجر راه را کوتاه می کند. به هوای ما با لهجه ای ایرانی می گوید:

گه گاه امنیت نیست، اگر نه خوش می شد که تا مزارِ شریف هم می رفتید به زیارتِ حضرتِ علی کرّم الله وَجهَه... البته بایستی با هواپیما بروید...

راننده تأیید می کند:

ها... خاکِ مزار کَش دارد... یک بار که بروید، هر ساله می آیید برای زیارت...

«کَش دارد» را ضبط می کنم.

 

پ.ن.ن

از این ضبط کردن های امیرخانی خوشم می آید. این قدر که خودم هم  کلمات تازه ی توی جانستان کابلستان را هی توی ذهنم  تکرار می کنم بلکه یادشان بگیرم.

/ 0 نظر / 134 بازدید