بی بهانه

چقدر دلم تنگ است برای روحت...

چشمانم می بارد و دل را گِل می کند

دستم را بگیر و مرا ببر از این غربتکده!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوگواریتان مقبول!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید