امروز

با خودم گفتم: حالا که قرار است پنهان کاری کنند خودم بروم و از نزدیک همه چیز را با چشم خودم ببینم...گاوچران

فکر خوبی است نه؟ این طوری اخباری ها مجبور نمی شوند بیت المال را خرج چیزهای بی ارزش کنند... تازه به زحمت هم نمی افتند...نیشخند

/ 0 نظر / 8 بازدید