حافظ

از دست غیبت تو شکایت نمی کنم

                                                                                                 تا نیست غیبتی نبود  لذت حضور

 

پدر دیوان حافظ را که دستم می بیند می پرسد: عارف شدی؟

می زنم به کوچه علی چپ شدیدا: چطور؟ حافظ عارف بود؟

می گوید: عرفان حافظ را فقط شمس و مولانا می فهمند...

*************

من و عرفان؟!!!

راستش را بخواهید یک غزل را چند بار می خوانم تا روخوانی ام درست شود

http://hafez.mastaneh.ir/?p=413

/ 0 نظر / 9 بازدید