آقای بد دهن

داشتم می رفتم راهپیمایی، از دور دیدم یکی سر چهار راه وایساده عربده می کشه. جلوتر که رسیدم دیدم داره فحش می ده به نظام که 36 ساله ؟؟دید تو این مملکت و...

نمی دونم واقعا عصبانی بود یا فقط داشت نمایش می داد؟ معمولا با نامحرم دهن به دهن نمی شم و میگذارم به عهده دیگران اما این بار حس کردم قرار نیست کسی جوابشو بده و تصمیم گرفتم خودم جلوش وایسم. از این ور خیابون داد زدم: دهنتو ببند و الا زنگ می زنم پلیس... خلاصه کل دعوا یک دقیقه بیشتر طول نکشید و اقای بددهن سوار ماشینش شد و رفت.

یه آقایی هم از پشت حمایتم کرد اما نمی دونم کی بود و چی گفت. اگه خیابون خلوت بود مطمئنا به روی مبارک هم نمی آوردم. چون کافی بود یه فوت م بکنه. ضعیفه جماعت همان به که ره سلامت برگزیند و ترک بلا بنماید! نیشخند

/ 0 نظر / 22 بازدید