پس آه من کجاست؟

امروز برای چندمین بار شرایطم را گفتم. می داند که حق با من است اما می‌گوید اگر مرا تنها بگذاری کارهایت پیش نمی‌رود.

ناراحت شدم از خط و نشانش اما... لب گزیدم.

خود او هم در منگنه است. نه خودش می رود و نه می گذارد من بروم. حال و آینده او تضمین است؛ ولی برای من هیچ تضمینی نیست، نه برای امروز و نه فردا.

جان به لب شدم از این همه بی سرانجامی.


شنبه 97/07/28 ساعت 17:30

/ 0 نظر / 71 بازدید