بوی زمین

هر روز زمینی تر می شوم...تازگی ها این را فهمیده ام... همه چیز بوی زمین می دهد.

فکر می کنم خیلی به آن آدم نخستین نزدیکم... بوی گندم باید مرا به این روز انداخته باشد...

یعنی من هم با عرفات میقات خواهم داشتم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید