سپید

مبعث برای من شبیه یک حریر سفید است.

چه کسی باور می کند آن علقه و خون بسته شده

و نادان

قلم به دست بگیرد و کتاب بخواند!!

اگر کرامت تو نبود من این جا نبودم

ولی هنوز مانده تا آدم بشوم....

/ 0 نظر / 8 بازدید