نژاد پرستی

می دانم نظر (شاید) 90 درصد خارجی ها درباره ایرانی ها همین است. نمی توانم دفاعی بکنم اما... باور این عکس برام سخته!... سوگند پزشکی یعنی این؟

امیدوارم این عکس فقط یک فتوشاپ باشد! خجالت

/ 0 نظر / 25 بازدید