أینَ المَفَرّ؟

بعضی رنج‌ها مزمن‌اند. خودشان را حک می‌کنند روی قلب و روح آدم.

زنی را می شناسم با همین رنج. حتی شوخ طبعی‌اش هم نمی‌تواند رنج‌هایش را قایم کند.


دوشنبه 97/10/17 ساعت 19

/ 0 نظر / 22 بازدید