توبه شکن

معاذ الله: پناه می برم بر خدا

نوشته اند بر ایوان جنة المأوی

که هر که عشوۀ دنیا خرید وای بوی

راستش دیگر تحمل عشوه گری های اینترنت راندارم

غل و زنجیری شده بر دست و پا و گردن اندیشه ام

پیامبری باید که: یَضعُ عَنهُم إصرَهُم و الأغلالَ التی کانَت عَلَیهِم

ولی

من کی آزاد شوم از غم تو اینترنت!

همین دو سه روز پیش بود که می خواستم رهایش کنم، نه، می خواستم خودم را رها کنم، که "جیم" زنگ زد و گفت بیا به چت خانه که نیازمندتم... ("جیم" یک دوست مونث است نه یک اسم مذکر خارجکی)

توبه به ما نیامده!

/ 0 نظر / 8 بازدید