اندکی درنگ

مهر هم تمام شد...

ماه نو آمد... بدون تو...

هیچ کس به پای ثانیه شمار نمی رسد

سریع تر از هر دونده ای

چه اشتیاقی دارد برای رفتن... و گذشتن

به نفس نفس افتادم از بس که پی اش دویدم... اندکی درنگ کن زمان!

/ 0 نظر / 8 بازدید