خبر و خبر

دیگه نمی خوام در مورد وقایع روز بنویسم... اما

فقط می خواستم به خبرنگارهای حق نگار تبریک بگویم روزشان را... هر چند که دیر است

دوره ادبار اخبار رادیو و تلویزیون و خبرنگارهایش است این روزها... چه امانتدارهایی بودند!

ما را که از حقیقت منع کرده اند...و فکرمان در حال انجماد است در حال حاضر، آن هم در این گرما...

 

پ.ن.ن

خوبی یک نوشته این است که درباره دیگران باشد...

اما وقتی همش از خودت می نویسی چیزی نیست جز جفنگیات (به گفته یک دوست)

/ 0 نظر / 8 بازدید