.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/۸/٢٠
نظرات

یک شنبه و چهار شنبه، زندگیم فرمت MP3 پیدا می کنه.

یک شنبه مثل مرغ ها (بلانسبت خودم) همان سر شب مهمان خواب می شوم... بس که تمام روز را می دوم پا به پای خورشید.

چهار شنبه هم قرار گذاشته ام با شب که خلوتش را پر کنم با مشقهای خط خطی ام ...تا سپیده...و بعدشم سر کار

نتیجه این که: برنج سیاه روزی ام می شود به جای برنج سفید.


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی