.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/۸/۱
نظرات

مهر هم تمام شد...

ماه نو آمد... بدون تو...

هیچ کس به پای ثانیه شمار نمی رسد

سریع تر از هر دونده ای

چه اشتیاقی دارد برای رفتن... و گذشتن

به نفس نفس افتادم از بس که پی اش دویدم... اندکی درنگ کن زمان!


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی