.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٦/۱٤
نظرات

هوای هجرت دارد دلم

می گویند آدم های مهاجر باهوش تر از بقیه اند.

می گویند مهاجرت برای بهتر شدن است...

بهتر از تو در جهان وجود ندارد که!

پس چه جایی بهتر از آغوش تو برای مهاجرت؟

پس: إنّی مُهاجِرٌ إلَیک

ویزایش هم با خودت!

اللهم انی اسئلک بکمالِک کُلِّه


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی