.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٦/٥
نظرات

تعالیت یا رب

*****

با تدبر یا بی تدبر همین طور می خواندم نشانه ها را...تا رسیدم به آن جا که ابلیس گفت:

من از او بهترم. من از آتشم. مرا از نار آفریدی... و او را از خاک

فرمود: از آن مقام و مرتبه ات فرود آی. تو حق نداری در آن مقام بزرگی فروشی. بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی....

 

و من که نمی دانم چندمین نسل بهترین آفریده احسن الخالقین ام

و او به خودش به به گفت وقتی در آن کالبد گلی دمید

امروز خودم را می بینم:

دیروز شیطان مرا خوار شمرد و تکبر ورزید... وعصیان کرد

و امروز من، خودم را چه حقیر کرده ام به پای گناه... و پر از عصیان چشم دوخته ام به پرهای ریخته ام

یک دنیا آوارگی مکافات خوبی است برای من، نه؟

اعتراف می کنم به هبوط خودم، خدا!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

یک این که:سوره قشنگ اعراف، آیات یازدهم تا سیزدهم و مابعدش... را حتما بخوانید

دو این که: از دوست جان خودم آی با کلاه متشکرم به خاطر نظرش در مورد قالب جدید. گفت وبلاگم جالب شده و قالب جدید به شب های قدر میاد... یادم آورد که نیمه پر لیوان را ببینم هر چند که دوست نداشته باشم... شاید هم انس گرفتم به آن...


برچسب‌ها: خود شناسی
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی