.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٤/٢۸
نظرات

این روزها به خودم فکر می کنم و رابطه ام با این وبلاگ.

به این نتیجه رسیده ام که من معدنی دارم در درون خودم

که هر روز با نوشتن قدری از آن را استخراج می کنم.

احساس می کنم

هر نوشته ای هر روز مرا بزرگتر و عمیق تر می کند.


برچسب‌ها: نوشتجات
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی