.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٥/٢٠
نظرات

دیگه نمی خوام در مورد وقایع روز بنویسم... اما

فقط می خواستم به خبرنگارهای حق نگار تبریک بگویم روزشان را... هر چند که دیر است

دوره ادبار اخبار رادیو و تلویزیون و خبرنگارهایش است این روزها... چه امانتدارهایی بودند!

ما را که از حقیقت منع کرده اند...و فکرمان در حال انجماد است در حال حاضر، آن هم در این گرما...

 

پ.ن.ن

خوبی یک نوشته این است که درباره دیگران باشد...

اما وقتی همش از خودت می نویسی چیزی نیست جز جفنگیات (به گفته یک دوست)


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی