.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٥/۱٠
نظرات

  شباهت اسم تو با ریحانه رها مرا بهانه ای شد تا دوباره ورق بزنم کتاب: "هستی،‌عشق، مستی" را

 

 

گاه می‌پندارم از قرص نان کمترم

قرص نان بر سر سفره‌ی زندگی،

خورد می‌شود

قطعه قطعه می‌شود

خورده می‌شود

اما گلایه نمی‌کند. شکوه نمی داند!

و شاید جز مهر هیچ نمی‌داند،

و ما

چه پرهراس؛

از آن که نان زندگی خویش را به دیگری بسپریم

پرهراس

از خرد شدن، قطعه قطعه گشتن و خورده شدن!

نان زندگی را پنهان می‌کنیم، بی آن که بدانیم نان زندگی در خویش کاری فرو می‌پژمرد


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی