.

downlode & code


 
 
نویسنده : رضوان مرادی
تاریخ : ۱۳۸۸/٩/۳٠
نظرات

با خودم گفتم: حالا که قرار است پنهان کاری کنند خودم بروم و از نزدیک همه چیز را با چشم خودم ببینم...گاوچران

فکر خوبی است نه؟ این طوری اخباری ها مجبور نمی شوند بیت المال را خرج چیزهای بی ارزش کنند... تازه به زحمت هم نمی افتند...نیشخند


برچسب‌ها:
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی