.

downlode & code


 
 
» اولین روز بدون داداش :: ۱۳٩٦/۳/۱
» سعدیِ جان :: ۱۳٩٦/٢/٢
» صرفا جهت خالی نبودن عریضه :: ۱۳٩٦/۱/۱٤
» باید گریه کنم اما نمی توانم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» نگرانی :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» باز کردم هوس چای عراقی ها را :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» پنهان کنیم سرّ را پیش افکنیم سر را :: ۱۳٩٥/٩/٧
» خدایا توبه! :: ۱۳٩٥/٩/٤
» کاش می شد رفت و دیگر برنگشت :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» بوی تو می کشد مرا :: ۱۳٩٥/۸/٥
» باب الحوائج :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» اندکی تأمل :: ۱۳٩٥/٧/٢٠
» سید ادویه :: ۱۳٩٥/٧/۱٦
» تراکم :: ۱۳٩٥/٦/٢٥
» از کشتن گوسفند چی به خدا میرسه؟ :: ۱۳٩٥/٦/٢٢
» قلب اسلام :: ۱۳٩٥/٦/٢٢
» چو شیر و چون شکر بادا همیشه :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» شیخ زنگوله بپا :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» سیستم اشتباه :: ۱۳٩٥/٦/٦
» افسوس :: ۱۳٩٥/٦/٦
» درد :: ۱۳٩٥/٦/۱
» نگاری را که می جویم به جانش :: ۱۳٩٥/٥/٤
» خانه نشینی :: ۱۳٩٥/٥/٢
» هزینه با وقار بودن :: ۱۳٩٥/٤/٢٩
» اینجا کسی ست پنهان مانند قند در نی :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» ای تو که سوی خویش و من سوی سراب می روم :: ۱۳٩٥/٤/٢٤
» کزین خاک برآیید :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» هوای بی غبارم آرزوست :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» بعضی از این کوتوله ها :: ۱۳٩٥/٤/۱٩
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩٥/٤/۱٧
» تبعیض تا مغز استخوان :: ۱۳٩٥/٤/۱۳
» راز :: ۱۳٩٥/٤/۱۱
» از کافی نت :: ۱۳٩٥/۳/٢٧
» جان داد :: ۱۳٩٥/۳/٢۳
» مرگ :: ۱۳٩٥/۳/٢۱
» رمضانتون مبارک :: ۱۳٩٥/۳/۱٩
» نقطه پرگار :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» سبکباری :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» دین امامان ما :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» انتظار :: ۱۳٩٥/۳/٦
» ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست :: ۱۳٩٥/٢/۳۱
» یک دلیل برای افزایش وزن :: ۱۳٩٥/٢/۳۱
» دشت بی فرهنگی ما :: ۱۳٩٥/٢/٢٢
» درک نمی کنم :: ۱۳٩٥/٢/٢٠
» طلا و مس :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
» تو سر خود گیر و رَفتی* مرد وار :: ۱۳٩٥/٢/۱٧
» سیاهی :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» انحراف :: ۱۳٩٥/٢/۱٥
» کار بلد :: ۱۳٩٥/٢/۱٤
» اگر که خانه بدوشم اگر که باده پرستم :: ۱۳٩٥/٢/۱٠
» هر صد تا :: ۱۳٩٥/٢/٧
» این بزرگترهای مهربان :: ۱۳٩٥/٢/٦
» استقبال :: ۱۳٩٥/٢/٦
» ۱۳٩٥/۱/٢۸ :: ۱۳٩٥/۱/٢۸
» دعوت :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» بارون :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» خدا نیاورد آن روز را :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» فرصتی برای رهایی :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» شعر جگرانه :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» کلاه قرمزی :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» چرا آخه؟!!! :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» روزانه :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» کمیتِ عاطفه‌ها لنگ است :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
» زاحا حدید :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» تعطیلات دیگر چی بید! :: ۱۳٩٥/۱/٦
» جای من خالی :: ۱۳٩٥/۱/٥
» عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد :: ۱۳٩٥/۱/٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٥/۱/۳
» کمتر از کلاغ :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» بازی با شاملو :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» به قول جناب شاملو :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۸
» پرستو :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» یا للعجب :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» بی کلید، این در گشادن راه نیست :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» همه فرعونیم، فقط مصرهاى ما کوچک و بزرگ مى شود... :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» بلوغ سیاسی بعضی ها :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» دلم سفر می خواهد به یک جای دور :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۱
» کلاه گذاری :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آرزوهای دور :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» اعراف :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» تاریخ :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» خواهران غریب :: ۱۳٩٤/۱٢/۳
» چشم ما روشن :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» دعواهای مادر دختری :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» how to train your dragon :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» داستان یک ضرب المثل :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» حمله :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» می خوام بدونم :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» جان زمین :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» برایت تره هم خرد نمی کنم :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» من نوجوان :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» دعوت :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» بیا سنگ هایمان را وا بکنیم :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» حلقه :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» راه حل :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» روزگار جوانی بر نگردد دریغا :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» گرفت اری :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» کیست مرا یاری کند :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» بَسَم حکایت دل هست با نسیم سحر :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» اندر حکایت ولگردی های من :: ۱۳٩٤/٩/۳
» همیشه شکلی از نبودنم :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» بی تو :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» کاکتوس ها هم گل می دهند :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» شرح حال :: ۱۳٩٤/٥/٩
» کاش :: ۱۳٩٤/٥/۳
» تست :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» فاصله :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» شادکام باشید :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» شعرهای توافقی :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» آینده پر از خنده شود :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» آقای بد دهن :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» نژاد پرستی :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» یا لطیف :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» به به :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» عیب :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» این شب‌ها :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» ویرانی :: ۱۳٩٤/٤/٩
» کودک چشم من از قصه تو می خوابد :: ۱۳٩٤/٤/٢
» گمشده :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» به تنگ آمده ام از این غریبی :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» talented :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» تمام دلخوشی :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» یافتم، یافتم :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» چه حادثه ها که ندیدیم :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» فقط به خاطر تو :: ۱۳٩٤/۳/٢
» با خویش در ستیزم و از دوست در گریز :: ۱۳٩٤/۳/٢
» تصور :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» بهشت :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» بهترین مردم :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» روز معلم مبارک :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» تاثیر ماه تولد بر شخصیت :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» راز :: ۱۳٩٤/٢/٢
» مثلا متولد سال نهنگم! :: ۱۳٩٤/٢/٢
» سوء تفاهم :: ۱۳٩٤/٢/۱
» عجب عجب که برون آمدی یه پرسش من :: ۱۳٩٤/٢/۱
» اما :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» در خانه اگر کس است یک حرف بس است :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» رو سر بنه به بالین :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» بیش مرنجان مرا :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» از بس ندیدمت :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» هستیم :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» احساس :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» ساز :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» عصبانی :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» نزدیک :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» نرم نرمک رسید :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» دوست دور من :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» به چه حقی؟ :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» تا سه نشه بازی نشه :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» کربلا :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» و اذا مرو باللغو مروا کراما :: ۱۳٩۳/۸/۱٢
» می شود بیایی؟ :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» بی پرده :: ۱۳٩۳/۸/٧
» violence :: ۱۳٩۳/۸/٢
» نشانه :: ۱۳٩۳/۸/۱
» جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» هیچی سر جاش نیست :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» هوای کوچ :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» قاموس قدرت :: ۱۳٩۳/٥/٢٩
» چرا؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» بد یا خوب :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» این صبح ها تهی ست زنام و نشانیت :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» فقر و ایمان :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» آلودگی :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» Hush... Girls don't scream :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» تنهایی :: ۱۳٩۳/٥/۸
» یارکشی قدرت :: ۱۳٩۳/٥/٧
» تحت تأثیر :: ۱۳٩۳/٥/٧
» گرما :: ۱۳٩۳/٥/٦
» برای بی گناهی تو :: ۱۳٩۳/٥/٦
» توهم :: ۱۳٩۳/٥/٢
» دلواپسی :: ۱۳٩۳/٥/٢
» ؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢
» سؤال :: ۱۳٩۳/٥/۱
» حامد خان :: ۱۳٩۳/٥/۱
» و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه...* :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» خط قرمز :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» التماس دعا :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» عقل :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» شب های امید :: ۱۳٩۳/٤/٢۸
» هر چه کنی کشت همان بدروی :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» روزه تابستانی :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» معاملات قدرت :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» جان را غلامت می کنم :: ۱۳٩۳/٤/٦
» اقرار :: ۱۳٩۳/٤/٤
» !!! :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» یک اتفاق خوب :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» بهشتیان ابله! :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» یارب عید است عطا برهمه ده :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» سؤال :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» عصرانه :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» همین است دیگر :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» نیم اپسیلون دلواپسی :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» تابستان آمد :: ۱۳٩۳/۳/٩
» من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب :: ۱۳٩۳/۳/٩
» انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق :: ۱۳٩۳/۳/۸
» اضطراب :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» من پیاده، جا ندارم :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» پاورقی :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» یک سؤال فنی :: ۱۳٩۳/٢/۱
» به قول خودش: تو را من دوست می دارم :: ۱۳٩۳/٢/۱
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» محض تنوع :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» انّ النار حفت بالشهوات* :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» روزی روزگاری امام :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» تدابیر امنیتی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» کمی دورتر :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» از من نشنیده بگیرید :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» حدسم درست بود :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» یلدایتان به کام! :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» درد بودن... :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» به چه امیدی؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» دوست آن باشد... :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» عین نادانی :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» به چه دردت می خورد؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» مناجات :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» ف زورپرست :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» نا آدم :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» چون که از پرده برون افتد راز :: ۱۳٩٢/٩/۱
» اسباب خجالت :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» نامه سرگشاده مرحوم حبیب‌الله عسکراولادی به اوباما :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» دشمن :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» تعادل :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» از پا افتاده :: ۱۳٩٢/۸/٢
» گوشه ی دلم :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» فقدان :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» یک اما :: ۱۳٩٢/٧/۸
» It is me :: ۱۳٩٢/٧/٦
» سووشون :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» بانوی قم :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» هر شب... :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» لعنت به تو :: ۱۳٩٢/٦/٦
» گاو :: ۱۳٩٢/٦/۳
» یادت باشد :: ۱۳٩٢/٦/۳
» نیازهای اساسی زندگی :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» رأی اعتماد :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» خونبار :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» حیف :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» صلاحیت :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» بی خوابی :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» تمام شد :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» گاهی :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» رانت :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» از رنجی که می بریم :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» سوگند :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» چون رهم... :: ۱۳٩٢/٥/۱٠
» برای تو :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» متقلب :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» التماس :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» روزه ی ننوشتن :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» نفر دوم شورای شهر :: ۱۳٩٢/٤/۱
» نقطه قوت :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» اندوه :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» اعتماد :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» این روزها :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» این نخبگان کهن :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» امام و حذف و تخریب :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» شکر :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» جامه ریاست :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» علامت سؤال :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» اولئک هم اولوا الالباب :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» تأسف :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» مصیبت :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» عدالت و ایمان :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» برای ثبت در تاریخ :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» خود خود حقیقت :: ۱۳٩٢/۳/٩
» در حال رصد :: ۱۳٩٢/۳/۸
» مخاطب خاص :: ۱۳٩٢/۳/٥
» یاری که دلم خستی :: ۱۳٩٢/۳/٥
» برگشتن به پله اول :: ۱۳٩٢/۳/۳
» سوال :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ... :: ۱۳٩٢/۳/٢
» حذفیات :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» من این جا بس دلم تنگ است :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» حجت :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» برادران رقیب :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» به نام نجات مردم :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» بنز یا کاپشن؟ :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» احتیاط :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» مثبت :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» رویاهای ساده من :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» HEY U :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» انتظار :: ۱۳٩٢/٢/٦
» فانتزی :: ۱۳٩٢/٢/٥
» هرج و مرج آباد :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» توصیه :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» آرزو :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» اولین مسافران 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» گم کرده :: ۱۳٩٢/۱/٩
» خولیا :: ۱۳٩٢/۱/٩
» پشت این در :: ۱۳٩٢/۱/٩
» به حرمت مادر :: ۱۳٩٢/۱/٧
» سرخ رو باش و سرافراز بمان :: ۱۳٩٢/۱/٦
» کوچک :: ۱۳٩٢/۱/٥
» دیدی که رسوا شد دلم :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سرزدگان :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سال نو مبارک! :: ۱۳٩٢/۱/۱
» باز بودن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» دنیا به دور شهر تو دیوارْ بسته است؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» آرگو :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» پیش بینی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» با دوستان مروت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» سرکاری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» خدا کند... :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» سالگرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قانون :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» استغفار :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» زن در سایه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» پشت دیوار کج فاصله ها پنهانیم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» خل نگاری :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ای امان امان اماااان :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» مجددا جرقه! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» یک جرقه مغزی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» در میدان عمل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» بی تو یک شب هزار ساله شدم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» ف.ی.س.ب.و.ک :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» تکرار مکررات :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» دلا خود کن به تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» ساحران زمان ما :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» تجمیع :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» آرزوی احتکار :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» باز هم مختارنامه :: ۱۳٩۱/٩/٩
» طلب :: ۱۳٩۱/٩/۸
» بزرگترین ظلم :: ۱۳٩۱/٩/٧
» و باران آمد :: ۱۳٩۱/٩/٢
» جناح بازی :: ۱۳٩۱/٩/۱
» سومین روز سال :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» فدای تو :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» من هم می خواهم :: ۱۳٩۱/۸/۸
» عدم تفاهم :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» سه راهی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» کاریکاتور :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» حس نا امنی :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» توی ذوق خوردگی :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» خلاف اصل :: ۱۳٩۱/٧/٤
» ...! :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» زندگی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» راه نجاتی بفرست :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» تبریک :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» الله اعلم حیث یجعل رسالته* :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» از روی جو زدگی :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» ماه نو :: ۱۳٩۱/۳/٤
» خدای من :: ۱۳٩۱/۳/٢
» یک روز من هم آخر پرنده می شوم :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» پاس داشت :: ۱۳٩۱/٢/٧
» دختری از بهشت :: ۱۳٩۱/٢/٦
» حذف :: ۱۳٩۱/٢/٤
» و ما ادریک؟! :: ۱۳٩۱/٢/٢
» golden collars :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» نوروز را چگونه گذرانیدید؟ :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» مدل جدید :: ۱۳٩۱/۱/٥
» کفش هایم کو؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» روزهای آخر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» زمین ایمان آورد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» خالق سووشون :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» آمدنم بهر چه بود! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» عذرخواهی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» نگاه دار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» من :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» راه دور :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» و یک نفس عمیق تو کافیست :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» سهم :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» اولین شهر مسلمان نشین :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» خواب :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» توی تاکسی :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» باران :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» هوا :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» منبر :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» عادتهای خوب :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» السَّلامُ عَلَى أَسِیرِ الْکُرُبَاتِ وَ قَتِیلِ الْعَبَرَاتِ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» مفت :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» سیاست :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» شب امتحان :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» اگر... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» همیشه پای یک زن در میان است؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» فال انبیاء می گیریم :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» آرزو :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» سیاه درون :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» کوفی :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» محروم ت نمی کند :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» دختران شعیب :: ۱۳٩٠/٩/٤
» گِلاس گِلاس چای با قوماندان قلعه :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» جدیدا :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» برهوت :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» بن بست :: ۱۳٩٠/۸/٧
» شدیدا عجیب :: ۱۳٩٠/۸/٦
» ای خدا خون شده دل دلبر رضا :: ۱۳٩٠/۸/٦
» یک نشانه خوب :: ۱۳٩٠/۸/٢
» "وضعیت سفید" :: ۱۳٩٠/۸/۱
» یا رومی روم یا زنگی زنگ :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» خودت را از تنهایی پر کن :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» سنگینم :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» طفلکی بچه های دور از خانه مان :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» نقض قانون :: ۱۳٩٠/٧/٧
» عطر ریحان :: ۱۳٩٠/٧/٦
» ما و از مردم رمیدن ها :: ۱۳٩٠/٧/٤
» تو هم بخوان با من :: ۱۳٩٠/٧/۳
» بختک :: ۱۳٩٠/٧/۳
» و علّم آدم الاسماء :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» تورم :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» شاه انار :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» کیف تَحکُمون؟! :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» عیدانه :: ۱۳٩٠/٦/۸
» هذیان :: ۱۳٩٠/٦/٢
» تهدمت والله ارکان الهدی :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» عوض می شویم :: ۱۳٩٠/٥/۸
» پیامکی از یک دوست :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» دلارام که نباشد :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» گفتی بگو گفتم :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» یک پیشنهاد :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» نظری به دوستان کن :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» یادگار رسول :: ۱۳٩٠/٤/٩
» کاش بودی :: ۱۳٩٠/٤/٧
» چرا؟ :: ۱۳٩٠/٤/٥
» تهی :: ۱۳٩٠/٤/۳
» بهانه :: ۱۳٩٠/٤/۱
» حسرت :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» آغوش تو :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» جشن :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» تکیه گاهم! :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» از نفس افتاده :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» HTC Flyer :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» فراق :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» مستقیم بهشت :: ۱۳٩٠/۳/٩
» هم شأن :: ۱۳٩٠/۳/٤
» مقایسه :: ۱۳٩٠/۳/٢
» برای آمنه :: ۱۳٩٠/۳/٢
» جهاد فرهنگی می باید آیا؟ :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» نزدیک است که... :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» خواب :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» معلم :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» خلیفه :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» شباهت :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» پیامک :: ۱۳٩٠/٢/٤
» حب الوطن :: ۱۳٩٠/٢/۳
» از من گریز تا تو، هم در بلا نیفتی :: ۱۳٩٠/٢/٢
» سر به سرگذاری :: ۱۳٩٠/٢/۱
» و ما تسقط من ورقه الا یعلمها :: ۱۳٩٠/٢/۱
» با مرگ زندگی کن و با زندگی بمیر :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» سه گانه :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» غیبت :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» چه غم گر شاخساری بشکند :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» تمنا :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» بدون من :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» آخر سال :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» آخر سال :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» مهربانی ت را شکر! :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» زلزله :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» گوشواره :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» معذرت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» عادت :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» کیف تصبر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» کلیک کنید لطفا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» دنیای قشنگ :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» میم مثل... :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» این تطاول :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» موقع خواب یادت نره :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» خواب تو را می خواند :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» الان دیگه نه! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» الگوی رحمت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» ما که هستیم در این دایره ی سرگردان؟! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» فعلا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» کشف :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» مردمان ندیده برف :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» هر آن کس که دندان دهد نان دهد :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» زیر باران می رویم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» برف :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» باران :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» بازی :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» غرغر می کنیم :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» آخرین برگ :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» لباس جدید :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
» معرکه برپاست هنوز :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» سفیر :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» مرثیه :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» ماه غم :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» خواب :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» دور گردید و به ما جرات مستی نرسید :: ۱۳۸٩/٩/٩
» استکان :: ۱۳۸٩/٩/٦
» دلم می خواست... :: ۱۳۸٩/٩/٦
» بوی یوسف دیده را یاری کند :: ۱۳۸٩/٩/٥
» فعلا همین :: ۱۳۸٩/٩/٤
» اگر امر بفرماید عشق :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» اندر احوالات محراب! :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» رب ارنی :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» من مات من العشق فقد مات شهید :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» تعبیر خواب :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» و اما عشق :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» جز دوست هر چه گویی باد است :: ۱۳۸٩/۸/۸
» حبه انگور :: ۱۳۸٩/۸/٦
» یار دبستانی :: ۱۳۸٩/۸/٤
» بی تو :: ۱۳۸٩/۸/۱
» خوش به حالی :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» غرغر :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» لایق وصل تو که من نیستم :: ۱۳۸٩/٧/٢٦
» اسمت چیه؟ :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
» هر چه شکفتم تو ندیدی مرا :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» کمند لطف :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» صورت خندان :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» شکیب :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» هیچ هیچم در میان :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» یونس و نهنگ :: ۱۳۸٩/٧/٩
» این هم از اون :: ۱۳۸٩/٧/٥
» تو حواست نبود اما... :: ۱۳۸٩/٧/٥
» من قرآن را دوست دارم :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» سلامتی :: ۱۳۸٩/٦/٢٦
» استخاره :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» قله قاف :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» نتوانست فراموش کند مستی را :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» فاصله :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» الله الله فی ... :: ۱۳۸٩/٦/٩
» به علی شناختم من به خدا قسم خدا را :: ۱۳۸٩/٦/٧
» چو ساغر به می باید افطار کرد :: ۱۳۸٩/٦/٦
» با من صنما دل یک دله کن :: ۱۳۸٩/٦/۳
» دیروز... امروز :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» سیب :: ۱۳۸٩/٥/۳٠
» این دهان بستی دهانی باز شد :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» ماه نو :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» تب :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» آه :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» همین یک کلمه :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید :: ۱۳۸٩/٥/۸
» روزی :: ۱۳۸٩/٥/۸
» مطرب بزن نوایی... :: ۱۳۸٩/٥/٥
» چشمهایت :: ۱۳۸٩/٥/٤
» قسمتی از یک غزل :: ۱۳۸٩/٥/۱
» زمانی طولانی گذشته است که ... :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» رها :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» برای همیشه :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» بسم الله! :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» سکوت :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» پرواز :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» ... :: ۱۳۸٩/٤/۱٠
» ضریح عشق :: ۱۳۸٩/٤/٩
» برای خودم و برای خودت :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» جایگزینی :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» موجود چسبناک :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» راهنما :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» لب اگر باز کنم :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» تلخ :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» علم لدنی :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» ای عشق مدد کن که به سامان برسیم :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» چشم و ابرو :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» بهترین :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» نصیب :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» رضوان یا رضوانه؟ :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» تبعید :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» اشارات پنهانی :: ۱۳۸٩/۳/۱٤
» پیامک :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» آب روان :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» دستی از نور :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» نیاز :: ۱۳۸٩/۳/۸
» عینک بد :: ۱۳۸٩/۳/٧
» بی خوابی :: ۱۳۸٩/۳/٧
» حسرت :: ۱۳۸٩/۳/٧
» حیف شد :: ۱۳۸٩/۳/٦
» نکته سربسته چه دانی خموش! :: ۱۳۸٩/۳/٦
» دل گویه :: ۱۳۸٩/۳/٥
» مقدمه :: ۱۳۸٩/۳/٥
» آپ های نکته دار :: ۱۳۸٩/۳/٤
» نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست :: ۱۳۸٩/۳/٢
» واژه ی قشنگ دوست :: ۱۳۸٩/۳/۱
» من شاعرها را دوست دارم :: ۱۳۸٩/۳/۱
» خوب :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» خواهرانه :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» بازیچه :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» ترانه :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» برای تو :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» بگردان تا بگردم :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» عوارض غافلگیری :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» نوشته های نه هنگی :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» چای با طعم دوست :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» وقتی نهنگی مچاله می شود :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» اکنون :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» خواب :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» نشانم بده :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» خلوت :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» مادر! صدایت می کنم :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» سوختم :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» قصه نادانی :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» فیل سوفانه :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» باور :: ۱۳۸٩/٢/٢٤
» رویای شقایق :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» به من بازگردان :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» رودست :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» من و نمایشگاه :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» گذار :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» رنگارنگ :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» با توأم :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» مژده :: ۱۳۸٩/٢/۸
» اتفاقی :: ۱۳۸٩/٢/۸
» یه چیزی بگم؟ :: ۱۳۸٩/٢/۸
» ... :: ۱۳۸٩/٢/٦
» دلتنگی :: ۱۳۸٩/٢/٥
» دیروز... فردا :: ۱۳۸٩/٢/۳
» زمین :: ۱۳۸٩/٢/٢
» اسرار آمیز :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» باران :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» بی انصافی! :: ۱۳۸٩/۱/٢٩
» مهربان :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» یا ایها العزیز پر کن پیاله را :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» یکی شبیه تو :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» دروغ است :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» باران که می بارد :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» برای تو که دوری :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» جیم :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» من :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» برای مطالعه :: ۱۳۸٩/۱/۱٩
» خودت بهتر می دانی :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» دوست نداشتم :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» از رنجی که می برم :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» زنبیل :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» همین جوری برای خودم :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» برای معصومه :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» هوس :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» امکانات :: ۱۳۸٩/۱/٩
» عش آل محمد :: ۱۳۸٩/۱/٩
» لیلی :: ۱۳۸٩/۱/٧
» دوری :: ۱۳۸٩/۱/٥
» یک... دو :: ۱۳۸٩/۱/٤
» ب مثل بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» بالاخره دارد می رود :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» با این حساب... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» اجازه هست ذهن شما را بخوانم! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» از نو :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» پای در زنجیر :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» بخوان به نام گل سرخ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» دور یا نزدیک؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» نامساوی :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» سخت است :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» قشنگ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» یک قصه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» یک قدم آن طرفتر :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» یک ساعت مانده به... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» ناگهان :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» بانوی غریب :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
» برای تو :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» بی تاب :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» تکاثر :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» در سوگ تو :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» خیمه مسلمان :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» تنها اندوخته :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» امروز :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» دعایت می کنم :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» خدای طلوع و غروب :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» حیف عمر ما که :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» گرگ و میش :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» تبلیغ بازرگانی یا...؟ :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» غدیر :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» ماه واره :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» موقتت مبارک! :: ۱۳۸۸/٩/٩
» ... :: ۱۳۸۸/٩/٧
» در دیزی باز است... :: ۱۳۸۸/٩/٧
» بالا بالا بالاتر :: ۱۳۸۸/٩/٥
» ترویه :: ۱۳۸۸/٩/٤
» می گویم... :: ۱۳۸۸/٩/٤
» می گفت... :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» بوی زمین :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» برای یک دوست :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» هوس :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» زندگی ام پی تری :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» همین جوری :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» عجبا :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» برگ ریزان :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» با حافظ :: ۱۳۸۸/۸/٢
» اندکی درنگ :: ۱۳۸۸/۸/۱
» میخک :: ۱۳۸۸/۸/۱
» مبارک است :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» چو بید می لرزم... :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
» در کمین گل ها :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» بی بهانه :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» دانه دانه :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» اگر یک روزی... :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» مبادا :: ۱۳۸۸/٧/۸
» بی مصرف :: ۱۳۸۸/٧/٥
» فردا :: ۱۳۸۸/٧/۳
» پسر مادرم :: ۱۳۸۸/٧/٢
» نیمه پنهان :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» دوباره :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» فعلا خداحافظ :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» پرواز :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» تقدیر :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» دستم را بگیری ای کاش :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» احیا، :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» این لبها :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» زنجیرها را پاره کن :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» خودت می دانی :: ۱۳۸۸/٦/۱٩
» دریچه :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» سوغاتی :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» تفال :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» دل تنگ :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» مهاجر :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» میلاد مبارک :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» مثل... :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» عجول باشی :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» مهربان :: ۱۳۸۸/٦/۸
» کلاهمان پس معرکه است :: ۱۳۸۸/٦/٧
» باز هم جمعه :: ۱۳۸۸/٦/٦
» اعتراف :: ۱۳۸۸/٦/٥
» مغرور :: ۱۳۸۸/٦/۳
» تخفیف :: ۱۳۸۸/٦/۳
» گمگشته :: ۱۳۸۸/٦/۱
» اولین صیام :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» سلام ای ماه دوست داشتنی :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» بس است دیگر :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» دچاری و ناچاری :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» نار :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
» خدا :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» سبز انگشتی :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» خبر و خبر :: ۱۳۸۸/٥/٢٠
» تحریف :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» چراغانی خاک :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» یوسف تر از یوسف :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» آخ جووون :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» حس بدون شرح :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» هراس :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» توبه شکن :: ۱۳۸۸/٥/۸
» دلم نجف می خواهد :: ۱۳۸۸/٥/٤
» دل آرامم حسین :: ۱۳۸۸/٥/۳
» مهربانی :: ۱۳۸۸/٥/٢
» حافظ :: ۱۳۸۸/٥/۱
» سپید :: ۱۳۸۸/٤/٢٩
» بوی گل محمدی :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» من کیم؟ :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» از اول :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» حرم :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» حکایت :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» ملک دل :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» بلا :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» سوگند به تو :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
 
 
حقیقت دارد... تو را دوست دارم... در این باران... می خواستم تو... در انتهای خیابان نشسته باشی... من عبور کنم... سلام کنم... لبخند تو را... در باران... می خواستم... می خواهم... تمام لغاتی را که می دانم برای تو... به دریا بریزم... دوباره متولد شوم... دنیا را ببینم... رنگ کاج را ندانم... نامم را فراموش کنم...

رضوان مرادی